35 results
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 94(438).081 (1 egz.)
Book
In basket
Nowość od: 01.12.2020
(Seria Reporterska)
Nagroda literacka Nike Czytelników 2020 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36 (1 egz.)
E-book
In basket
Tytuł poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. W kwartalniku prezentowane są artykuły i komunikaty z badań z zastosowaniem metod analizy statystycznej, opracowywania badań ankietowych, modelowania ekonometrycznego, taksonomii, klasyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy. Spis treści
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
E-book
In basket
Naczelną ideą tej książki jest próba zastanowienia się nad usługami socjalnymi, będącymi istotnym elementem nauki w kategoriach rozumienia, rozwoju i tworzenia wspólnej perspektywy europejskiej w tej kwestii. Prezentowana publikacja jest źródłem wiedzy na temat stanu usług socjalnych w Europie, zarówno z perspektywy poszczególnych państw, jak i całej Unii Europejskiej. Dotyka wielu problemów społecznych, ekonomicznych, ale co szczególnie ważne przypomina lub nawet odkrywa na nowo niektóre zagadnienia, które rzadko pojawiają się w debatach i są właściwie nieobecne w głębszej refleksji naukowej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne to czasopismo naukowe, które zrodziło się z potrzeby poszukiwań wspólnego mianownika między różnymi doświadczeniami jednostek zarówno na płaszczyźnie społecznej, osobistej, a przede wszystkim badawczej. Czasopismo to ex definitione ma charakter interdyscyplinarny, zaś poszukiwania naukowe mają wymiar „wielowarstwowy”, czyli nie zamykamy się, np.: na określonej metodologii, czy dziedzinie nauki, ale propagujemy transdyscyplinarne podejście w proponowanych tekstach autorów. W związku z tym pragniemy by na łamach naszego czasopisma poruszano zagadnienia z zakresu rożnych dziedzin naukowych; nie przekreślamy również tekstów poglądowych, czy kazuistycznych, interesuje nas wszystko, co może służyć nowemu spojrzeniu oraz interpretacji problemów społecznych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 323 (1 egz.)
E-book
In basket
W ostatnim czasie, ze względu na kryzys gospodarczy ogarniający coraz więcej krajów europejskich, ze zdwojoną siłą pojawia się u wielu uczestników życia społeczno-gospodarczego pytanie o rolę państwa jako podmiotu, na ile ma ono prawo, a może nawet obowiązek ingerować w rynek. W kilku artykułach zamieszczonych w tym tomie podjęto dyskusję na ten temat. Próbowano w nich znajdować argumenty za zwiększoną aktywnością państwa w obliczu zagrożeń, a winnych przeciwnie - prawie jak w popularnej audycji radiowej ?Za a nawet przeciw?. Na przykład w jednym z artykułów, dotyczącym bezpieczeństwa finansowego, omówiono ujęcie nowej ekonomii instytucjonalnej dotyczące roli i miejsca rynku i państwa w kształtowaniu bezpieczeństwa w transakcjach między inwestorami i pośrednikami inwestycyjnymi. W kolejnym autorka zastanawia się nad konsekwencjami rosnącej władzy korporacji transnarodowych (KTN) w globalnej gospodarce. Potęga finansowa i ekonomiczna umożliwia KTN w coraz większym stopniu wpływać na politykę i decyzje rządów oraz organizacji międzynarodowych. Społeczny niepokój wywołuje niepewność co do przyszłości suwerenności państw, a nawet demokracji, a także słaba regulacja prawna nad KTN i szkody wyrządzane społeczeństwu przez KTN. Poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie buduje, według autorki, tendencja do uwalniania rynku od ingerencji państwa, słabnąca rola państwa wżyciu obywateli oraz społeczna odpowiedzialność KTN, gdyż gwarancji korzystania ze standardów demokracji nie może zapewnić społeczeństwu żadna instytucja, nawet Zjednoczona Europa. Autorzy w swoich opracowaniach próbują także poszukiwać odpowiedzi na pytanie o kształt wspólnej polityki społecznej w ramach Unii Europejskiej, czy w ogóle można już mówić z pełnym przekonaniem o istnieniu takowej? Czy może raczej wciąż chodzi o koordynację różnych koncepcji i różnych praktyk w poszczególnych sferach życia społecznego? Czy można pokładać nadzieję w regulacjach tworzących "nową przestrzeń społeczną"? Szczególnie doniosłe wydają się rozważania nad kształtem wspólnej polityki imigracyjnej, czy ma to być polityka integracyjna? Jak sobie radzić z małą skłonnością do asymilacji przybyszów z innych kultur w kontekście bezpieczeństwa społecznego rdzennych obywateli? W jednym z artykułów poddano analizie odpowiedzi na pytania europejskiego sondażu społecznego z 2008 r., które pozwalały ocenić stopień poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w różnych krajach UE. Rozpatrzono dane dotyczące trzech obszarów związanych z poczuciem bezpieczeństwa: bezpieczeństwo osobiste, zabezpieczenie warunków bytowych oraz brak zagrożenia atakami terrorystycznymi. Na podstawie metody skalowania wielowymiarowego wskazano na różnice w postrzeganiu bezpieczeństwa przez mieszkańców krajów o długim stażu w strukturach unijnych oraz mieszkańców krajów będących członkami Unii Europejskiej od niedawna. O jeszcze innych różnicach: nierówności wobec śmierci być może wynikających z powyższych pisze kolejny autor. Inni autorzy zwracają uwagę na znaczenie kapitału ludzkiego i społecznego w rozwoju cywilizacyjnym. Te tematy zaproponowano czytelnikom w prezentowanym numerze Nauk Społecznych, poświęconym międzynarodowemu wymiarowi procesu integracji europejskiej. Niektóre z nich kontynuujemy w następnym - czwartym numerze naszego czasopisma, który poświęcamy Polsce. Zastanawiamy się w nim, jak nasz kraj radzi sobie obecnie np. z migracjami i innymi problemami społeczno-gospodarczymi.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Prezentowana praca zbiorowa zawiera spory ładunek intelektualny oraz poznawczy odnoszący się do niemieckiej rzeczywistości społecznej kilkanaście lat po połączeniu obu części tego kraju. Praca zawiera bardzo bogatą bibliografię umieszczoną po tekstach poszczególnych autorów. Informacja ta jest ważna dla studiujących politykę społeczną w sposób pogłębiony; dzięki temu studium można bez trudu dotrzeć do ważnych postaci – prekursorów polityki społecznej, którzy odcisnęli intelektualne piętno na tej dyscyplinie w ostatnich dekadach.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Niniejsza książka poświęcona jest zastosowaniom ekonomii w obszarze państwa dobrobytu. Jej głównym przesłaniem jest to, że – w przeciwieństwie do powszechnie głoszonych poglądów – państwo dobrobytu kreowane jest w celach innych i niezwiązanych z przeciwdziałaniem ubóstwu, celach które wynikają z powszechnie występujących zjawisk, jakimi są niedoskonała informacja, ryzyko oraz niepewność. W tym obszarze analiz znajduje się też kolejna stawiana w książce teza, iż państwo dobrobytu będzie trwało, ponieważ zmiany dokonujące się w XXI wieku nie powodują zanikania sensu jego istnienia – jeżeli już, to wręcz przeciwnie. Jednakże twierdzenie, że państwo dobrobytu się nie przeżyło, nie ma nic wspólnego z tezą, że jest ono niezmienne. Dlatego też trzeci obszar analiz dotyczy sposobów, w jakie państwo dobrobytu może i będzie się dostosowywać do przemian gospodarczych i społecznych, z uwzględnieniem kierunku tych zmian oraz specyficznych i nowatorskich rozwiązań.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
E-book
In basket
Książka stanowi motywację do traktowania profesji pracy socjalnej jako czegoś ważniejszego niż jedynie zawodu. Podkreślenie misyjności i jednoczesne pogłębione zdefiniowanie społecznych ról pracowników socjalnych, to ważne treści i dokonania zarazem niniejszej publikacji. Podobnie jak wskazanie kluczowej dla pracy socjalnej zasady: umiej dowartościować klienta i pomóc mu, ale odnajdź także własną wartość! Jest impulsem do stawiania pytań o istotę pracy socjalnej i próbę mierzenia się z jej najtrudniejszym i wymagającym największej wrażliwości dylematem, którym jest stałe, rozważne i spolegliwe podejmowanie decyzji za tych, którzy systematycznie demonstrują deficyty swojej podmiotowości. Autor nie daje gotowych odpowiedzi, ale zachęca do szukania rozwiązań.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again